Những điều cần thiết về tình dục an toàn

  • Lầm tưởng # 1: TÌNH DỤC HAY CÓ AN TOÀN KHÔNG?  Sự thật: Quan hệ tình dục bằng miệng có thể không mang thai nhưng vẫn có thể lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khi quan hệ bằng miệng.
  • Lầm tưởng số 2: KÉO XUỐNG TRƯỚC KHI THAY THẾ CÓ AN TOÀN KHÔNG? Sự thật: Đàn ông tiết ra chất lỏng trước giai đoạn xuất tinh và phụ nữ cũng tiết dịch âm đạo khi kích thích, và sự trao đổi chất lỏng này có thể không gây mang thai nhưng có thể gây nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục ngay cả khi một người rút ra trước khi xuất tinh.
HIỂN THỊ BỘ LỌC

Đây là thông báo cookie tiêu chuẩn mà bạn có thể dễ dàng điều chỉnh hoặc vô hiệu hóa theo ý muốn trong quản trị viên. Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo rằng chúng tôi mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH RIÊNG
Trình tải trước
Anh ngữ
Anh ngữ